بررسی

img
img
img
img
shape
shape

جزئیات صورتحساب

سفارش شما

نام محصول مجموع
ساعت هوشمند تومان 30.00
تلویزیون تومان 30.00
کتاب تومان 30.00
ساعت هوشمند تومان 30.00
تلویزیون تومان 30.00
کتاب تومان 30.00
زیرمجموعه سبد خرید تومان 210.00
حمل دریایی تومان 5.00
سفارش کل تومان 215.00

پرداخت خود را مستقیما در حساب بانکی ما انجام دهید. لطفا از شناسه سفارش خود به عنوان مرجع پرداخت استفاده کنید. سفارش شما تا زمانی که وجوه در حساب ما پاک نشده است ارسال نخواهد شد.

محل سفارش
بالا